< HomePage
   <- Дневника

Добавяне на коментар

Неделя, 20 Септември 2009
База данни за софтуер

Опитвам се да направя що годе добра база данни, върху която да сглобя фронденд

CREATE DATABASE `test2` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci; 

CREATE TABLE `test2`.`contact` ( `id_contact` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, `tel1` VARCHAR(20) NULL , `tel2` VARCHAR(20) NULL , `email` VARCHAR(20) NULL , `skype` VARCHAR(20) NULL , `icq` VARCHAR(20) NULL , `address` TINYTEXT NULL , `info` TINYTEXT NULL , PRIMARY KEY ( `id_contact` ) ) ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

CREATE TABLE `test2`.`karateka` ( `id_karateka` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, `name` TINYTEXT NOT NULL, `pol` ENUM( 'm', 'f' ) NOT NULL default 'm', `rajdane` DATE NOT NULL, `kilogrami` TINYINT UNSIGNED, `stepen` ENUM( '9k', '8k', '7k', '6k', '5k', '4k', '3k', '2k', '1k', '1d', '2d', '3d', '4d', '5d', '6d', '7d', '8d', '9d' ) NOT NULL default '9k', `type` ENUM( '1', '2', '3', '4' ) NOT NULL default '1' COMMENT '1 - sastezatel, 2 - trenior, 3 - pomostnik trenior, 4 - sekretar', `id_contact` INT UNSIGNED, `id_club` INT UNSIGNED NOT NULL, ) ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

CREATE TABLE `test2`.`club` ( `id_club` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, `name` TINYTEXT NOT NULL, `id_contact` INT UNSIGNED ) ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

CREATE TABLE `test2`.`competition` ( `id_competition` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY , `name` TINYTEXT NOT NULL , `data` DATE NOT NULL, `id_contact` INT UNSIGNED ) ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

CREATE TABLE `test2`.`category` ( `id_category` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY , `id_competition` INT UNSIGNED NOT NULL, `name` TINYTEXT NOT NULL , `kat_kum` ENUM('kat', 'kum') NOT NULL, `min_age` TINYINT(100) UNSIGNED, `max_age` TINYINT(100) UNSIGNED, `max_kilogrami` TINYINT UNSIGNED, `min_rank` ENUM( '9k', '8k', '7k', '6k', '5k', '4k', '3k', '2k', '1k', '1d', '2d', '3d', '4d', '5d', '6d', '7d', '8d', '9d' ), `max_rank` ENUM( '9k', '8k', '7k', '6k', '5k', '4k', '3k', '2k', '1k', '1d', '2d', '3d', '4d', '5d', '6d', '7d', '8d', '9d' ), `pol` ENUM( 'm', 'f', 'mf' ) NOT NULL default 'm' ) ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

CREATE TABLE `test2`.`karatekas` ( `id_karateka` INT UNSIGNED NOT NULL, `id_category` INT UNSIGNED NOT NULL, PRIMARY KEY (`id_karateka`, `id_category`) ) ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

CREATE TABLE `test2`.`category_kat` ( `category_kat` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, `id_category` INT UNSIGNED NOT NULL, `game` INT UNSIGNED NOT NULL, `a_id_karateka` INT UNSIGNED, `s_id_karateka` INT UNSIGNED, `winner` INT UNSIGNED, `a1` REAL(2, 1), `a2` REAL(2, 1), `a3` REAL(2, 1), `a4` REAL(2, 1), `a5` REAL(2, 1), `a6` REAL(2, 1), `s1` REAL(2, 1), `s2` REAL(2, 1), `s3` REAL(2, 1), `s4` REAL(2, 1), `s5` REAL(2, 1), `s6` REAL(2, 1) ) ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

CREATE TABLE `test2`.`category_kum` ( `category_kum` INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, `id_category` INT UNSIGNED NOT NULL, `game` INT UNSIGNED NOT NULL, `a_id_karateka` INT UNSIGNED, `s_id_karateka` INT UNSIGNED, `winner` INT UNSIGNED ) ENGINE = MYISAM CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;

Това е безата в sql а ето и графично представяне:
free-karate MySQL database

Ако имате какво да допълните, аз съм насреща. Още не съм получил формулярите за оценяване на ката и кумите за да им видя атрибутите. Така че на този етап таблиците category_kat и category_kum са примерни с това което зная че се изисква. а1-6 и s1-6 това са оценките на Ака и Широ. Може би някъде ще трябва да се сложи поле за заключване, тоест с enum и "y" и "n" софтуера да знае дали може да променя реда или не. Но това е на по-късен етап, сега трябва са се опишат релациите-връзки между обработваните данни.

Предварително ви благодаря за мненията ви.

Дневник: http://www.karatebulgaria.com/alex
За коментари: http://www.karatebulgaria.com/alex/addcomment.php/2009-09-20#add

[ Добави коментар ]
Добавяне на коментар
Не пишете nicknames, освен ако не се обръщам така към вас!
user@example.com
http://www.example.com/

Коментарът трябва да е на кирилица или на английски. Останалите се трият.

Запомни адреса и името ми, за да не го пиша следващия път

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!