< HomePage
   <- Дневника

Добавяне на коментар

Сряда, 24 Март 2010
Разликата между include и require в PHP

Вчера ми се втълпи в главата каква е разликата между include и require в PHP. От много четене в интернет разбрах основната разлика. Както казват навсякъде в интернет двете функции са напълно индентични във всички аспекти освен в това как обработват грешките:
* include() generates a warning, but the script will continue execution - генерира предупреждение, но скрипта продължава да работи
* require() generates a fatal error, and the script will stop - дава фатална грешка и спира изпълнението на скрипта
Вие си избирате според случая коя от двете функции ще използвате.

Предварително ви благодаря за мненията ви.

Дневник: http://www.karatebulgaria.com/alex
За коментари: http://www.karatebulgaria.com/alex/addcomment.php/2010-03-24#add

[ Добави коментар ]
Добавяне на коментар
Не пишете nicknames, освен ако не се обръщам така към вас!
user@example.com
http://www.example.com/

Коментарът трябва да е на кирилица или на английски. Останалите се трият.

Запомни адреса и името ми, за да не го пиша следващия път

Valid XHTML 1.0! Valid CSS!