Free Karate Tournament

Free Karate Tournament Software

brought to you by effort of Alexander Panov

Spread free under GPL license.
Разпространява се свободно под GPL лиценз.

http://www.karatebulgaria.com/free-karate/
- Official site of "Free Karate Tournament" software
- Официалния сайт на "Free Karate Tournament" софтуера
http://openfmi.net/projects/free-karate/
- Download place of "Free Karate Tournament"
- Мястото откъдетоможе да изтеглите "Free Karate Tournament" софтуера
http://82.199.196.157/free-karate
- Work computer, where software is developing.
- Работния компютър на който се разработва софтуера.

"Free Karate Tournament" is PHP + MySQL + JavaScript software for managment a karate (further and for other martial arts) competitions. It consist of: registration part, editting part, draw lots part and part which will rank matchs and made final clasification.

"Free Karate Tournament" е софтуер на PHP + MySQL + JavaScript за управление на карате (в по-късен период и за сруги бойни спортове) съзтезание. Софтуера има няколко основни части: регистрационна, раздел за редактиране и триене, справки, и тука във справките е и тегленето на жребия.

Основни понятия с които се работи въ софтуера са:
плащане = цена
категория
клуб
съзтезател
Ще забележите че раздел "Въвеждане" има:
Въвеждане плащане = цена
Въвеждане категория
Въвеждане клуб
Въвеждане съзтезател
Същото е за разделите "редактиране", "триене" и "справки"

For instalation of that software you will need:
Apache web server from http://httpd.apache.org/download.cgi
PHP languagehttp://www.php.net/downloads.php
MySQL database serverhttp://dev.mysql.com/downloads/
Aditional you may manage MySQL database thru phpMyAdmin or via MySQL-Front. All Apache, PHP, MySQL and phpMyAdmin are free software under GPL license, only MySQL-Front is not free software - 35$ per license.

За инсталацията на този софтуер вие ще се нуждаете от:
Apache уеб сървър от http://httpd.apache.org/download.cgi
Езика PHPhttp://www.php.net/downloads.php
MySQL база данниhttp://dev.mysql.com/downloads/

Welcome screen

Sign club screen

Sign person screen

Sign information screen

Sign club information screen

Sign person information screen

About screen